This project is read-only.
BlipiNET
Dostępowa biblioteka .NET do funkcjonalności API serwisu Blipi.pl

BlipiNET to biblioteki (desktopowa oraz Compact Framework) dostępowe do API serwisu http://blipi.pl
API blipi można znaleźć pod tym adresem http://blipi.pl/o-api.

Wymagania
  • BlipiNET wymaga .NET w wersji 3.5 (Desktop i Compact Framework).

Blog
  • Mój blog można znaleźć pod adresem http://jakubflorczyk.pl, gdzie wrzucam wiadomości i aktualizacje o BlipiNET.

Przykłady użycia:
  • Wyszukiwanie wiadomości
BlipiService bs = new BlipiService("[twój klucz API]");
Message[] messages = bs.Search("jakubflorczyk");

  • Statystyki użytkownika jakubflorczyk
BlipiService bs = new BlipiService();
User userStats = bs.GetStats("jakubflorczyk")

  • Lista najpopularniejszych użytkowników (TOP 10)
BlipiService bs = new BlipiService();
User[] usersTop10 = bs.GetTop10();

Last edited Feb 10, 2010 at 7:42 PM by kubaf, version 6